Tax Free Shopping nabízí mezinárodním zákazníkům s bydlištěm mimo země EU atraktivní snížení nákupní ceny tím, že po vývozu zboží mají nárok na vrácení DPH. Nárok na Tax Free Shopping mají zákazníci starší 15ti let, kteří nejsou rezidenti EU, koupí zboží v deelive design store za minimálně 2001 Kč v jeden den a odjedou z EU do třech měsíců po nákupu.

FORMULÁŘ
Při nákupu v deelive design store požádejte o formulář Tax Free a vyplňte všechny potřebné údaje.

CELNÍ KONTROLA
Při odjezdu z EU, předložte formulář Tax Free, účtenku, zakoupené zboží a cestovní pas celní kontrole a nechte si formulář orazítkovat.

REFUNDACE
Ve výplatním místě Global Blue nebo zasláním formuláře Tax Free pomocí předplacené obálky získané v obchodě požádejte o refundaci daně z přidané hodnoty.