Kateřina Smolíková - sklářka, designérka a malířka. Zabývá se převážně autorskou a zakázkovou výrobou skla a také malbou. Studovala grafickou školu, malbu, sochu a posléze sklo. Díky této kombinaci se na sklo dívala jako na materiál, ve kterém všechny tyto věci může promítnout a zhodnotit. Má ráda vytváření osobních a originálních návrhů, do kterých promítá a vtiskuje něco jedinečného. Dílo doprovází po celé jeho cestě vzniku od návrhu až po realizaci konečného výrobku.