Víceletou pedagogickou zkušeností v Japonsku prošel Václav Řezáč (*1977) v letech 2016 - 2019, je absolventem sklářské školy v Železném Brodě a ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého na pražské UMPRUM. Deset let působil jako manager studia tavené plastiky Zdeňka Lhotského a souběžně se věnoval vlastní volné a designérské tvorbě.
V současné době pracuje jako pedagog v ateliéru Skla a Šperku na Katedře designu Technické univerzity v Liberci.
Svá díla vytváří spojením dvou sklářských technik, a to nalitím žhavého skla ze sklářské píšťaly na předem definovaný tvar zhotovený tavením skla do formy (tzv. tavenice), čímž symbolicky v sobě spojuje své dvě protikladné povahy: rozum (racionální přístup k tvorbě sklářského umění) a intuice (emoce). Jeho forma práce je tedy vnitřní „Metamorfózou smyslů“, která se děje v jeho nitru. Mimo jiné se jedná o vůbec první spojení těchto dvou technik ve světovém sklářském umění.