Lavmi vytváří autorské designové tapety a interiérové doplňky, které splňují vysoké estetické nároky, mají osobitý styl a originalitu. Produkty ze studia Lavmi jsou vhodným partnerem na cestě k tvorbě harmonického domova, kanceláře a veřejných prostorů.

Kreativní duší a autorkou designu LAVMI je Babeta Ondrová, která vystudovala grafický design a typografii na pražské UMPRUM a je rovněž držitelkou řady ocenění.