Yu-Lin Huang tvořící v České republice je absolventkou ateliéru skla Ronyho Plesla na UMPRUM. Jejím ústředním materiálem je keramika a porcelán, jejichž design studovala i na své domácí univerzitě NTUA v Taipei na Taiwanu. Do její tvorby se promítají nejen jiné materiálové, ale také kulturní vlivy. Své projekty realizuje v Severočeském studiu HG atelier design s.r.o., společně s Lukášem Houdkem.